LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH TUYÊN QUANG NĂM 2019

Tuần thứ 3 năm 2019 - Từ ngày: 14/01/2019 - Đến ngày: 20/01/2019

Ngày Giờ Nội dung Lãnh đạo Cơ quan chuẩn bị
Thứ Hai
14/01/2019
Đoàn giám sát của Ủy ban Tài chính, ngân sách Quốc hội làm việc với tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh Sở Tài chính
Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 Sở Kế hoạch và Đầu tư. Chủ tịch UBND tỉnh, các PCT UBND tỉnh dự theo giấy mời Sở Kế hoạch và Đầu tư
Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 Thanh tra tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh, các PCT UBND tỉnh dự theo giấy mời Thanh tra tỉnh
Họp nghe về công tác đào tạo nghề, xuất khẩu lao động năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. PCT UBND tỉnh Nguyễn Thế Giang Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
Thứ Ba
15/01/2019
Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy. Chủ tịch UBND tỉnh, các PCT UBND tỉnh dự theo giấy mời Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
Tiếp công dân tại trụ sở Tiếp công dân của tỉnh. PCT UBND tỉnh Nguyễn Hải Anh Thanh tra tỉnh; Sở Tài nguyên và Môi trường; UBND huyện, thành phố; sở, ban, ngành liên quan
Họp nghe về dự thảo Đề án quản lý thuế đối với cá nhân kinh doanh vận tải bằng ô tô. PCT UBND tỉnh Nguyễn Thế Giang Cục Thuế tỉnh
Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 Cục Thuế tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh, các PCT UBND tỉnh dự theo giấy mời Cục Thuế tỉnh
Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 Ban Dân tộc tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh, các PCT UBND tỉnh dự theo giấy mời Ban Dân tộc tỉnh
Thứ Tư
16/01/2019
Hội nghị Đảng ủy Quân sự tỉnh ra Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng năm 2019. Chủ tịch UBND tỉnh, các PCT UBND tỉnh dự theo giấy mời Đảng ủy Quân sự tỉnh
Họp nghe về dự thảo Danh mục ban hành Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2019. Chủ tịch UBND tỉnh Văn phòng UBND tỉnh
Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 Sở Tài chính. Chủ tịch UBND tỉnh, các PCT UBND tỉnh dự theo giấy mời Sở Tài chính
Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 Sở Tài nguyên và Môi trường. Chủ tịch UBND tỉnh, các PCT UBND tỉnh dự theo giấy mời Sở Tài nguyên và Môi trường
Họp nghe về dự thảo Đề án phát triển chăn nuôi đàn trâu và Đề án phát triển thủy sản. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn PCT UBND tỉnh Nguyễn Đình Quang PCT UBND tỉnh Nguyễn Đình Quang Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Họp Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh quý IV, năm 2018. PCT UBND tỉnh Nguyễn Thế Giang Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh
Thứ Năm
17/01/2019
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh, các PCT UBND tỉnh dự theo giấy mời Ban Tổ chức Tỉnh ủy
Thứ Sáu
18/01/2019
Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy kỳ thứ 39 và kiểm điểm tập thể, cá nhân Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2018: Chủ tịch UBND tỉnh, các PCT UBND tỉnh dự theo giấy mời
1- Về thực hiện Quy định 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương. Ban Tổ chức Tỉnh ủy
2- Công tác tổ chức, cán bộ. Ban Tổ chức Tỉnh ủy
3- Kiểm điểm tập thể và cá nhân các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ năm 2018. Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy
Thứ Bảy
19/01/2019
Tiếp tục Hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2018. Chủ tịch UBND tỉnh, các PCT UBND tỉnh dự theo giấy mời Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy
Chủ Nhật
20/01/2019
Tiếp tục Hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2018. Chủ tịch UBND tỉnh, các PCT UBND tỉnh dự theo giấy mời Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy
- Ngoài thời gian nêu trên, các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh xử lý công việc tại cơ quan.
- Nếu có công việc phát sinh sẽ cập nhật kịp thời để các cơ quan có liên quan theo dõi phối hợp thực hiện.

VĂN PHÒNG UBND TỈNH TUYÊN QUANG