LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH TUYÊN QUANG NĂM 2017

Tuần thứ 3 năm 2017 - Từ ngày: 16/01/2017 - Đến ngày: 22/01/2017

Ngày Giờ Nội dung Lãnh đạo Cơ quan chuẩn bị
Thứ Hai
16/01/2017
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 5:
1- Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Chủ tịch UBND tỉnh, các PCT UBND tỉnh dự theo giấy mời Sở Kế hoạch và Đầu tư
2- Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 05/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Chủ tịch UBND tỉnh, các PCT UBND tỉnh dự theo giấy mời Sở Công Thương
3- Báo cáo tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng năm 2016; phương hướng, nhiệm vụ năm 2017. Chủ tịch UBND tỉnh, các PCT UBND tỉnh dự theo giấy mời Văn phòng Tỉnh ủy
4- Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2016; phương hướng, nhiệm vụ năm 2017. Chủ tịch UBND tỉnh, các PCT UBND tỉnh dự theo giấy mời UBKT Tỉnh ủy
5- Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2016. Chủ tịch UBND tỉnh, các PCT UBND tỉnh dự theo giấy mời Văn phòng Tỉnh ủy
6- Tổng hợp báo cáo của các đồng chí Tỉnh ủy viên theo dõi đảng bộ xã, phường, thị trấn. Chủ tịch UBND tỉnh, các PCT UBND tỉnh dự theo giấy mời Văn phòng Tỉnh ủy
Tiếp công dân tại trụ sở Tiếp công dân của tỉnh. Lãnh đạo UBND tỉnh Thanh tra tỉnh; Sở Tài nguyên và Môi trường; UBND huyện, thành phố; lãnh đạo sở, ban, ngành liên quan; lãnh đạo VP UBND tỉnh; Ban Tiếp công dân
Thứ Ba
17/01/2017
Tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017 Sở Tài chính. Chủ tịch UBND tỉnh Sở Tài chính
Tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017 Ban Dân tộc tỉnh. PCT UBND tỉnh Nguyễn Đình Quang Ban Dân tộc tỉnh
Thứ Tư
18/01/2017
Gặp mặt kỷ niệm 05 năm thành lập Sở Ngoại vụ tỉnh Tuyên Quang. Chủ tịch UBND tỉnh, các PCT UBND tỉnh dự theo giấy mời Sở Ngoại vụ
Hội nghị triển khai công tác Tư pháp năm 2017. PCT UBND tỉnh Nguyễn Hải Anh Sở Tư pháp
Thứ Năm
19/01/2017
Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh họp.
Tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017 Văn phòng UBND tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh, các PCT UBND tỉnh dự theo giấy mời Văn phòng UBND tỉnh
Thứ Sáu
20/01/2017
Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh họp.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, UBMTTQ tỉnh dâng hương tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Tân Trào, Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đài Tưởng niệm, nghĩa trang các anh hùng liệt sỹ. Chủ tịch UBND tỉnh, các PCT UBND tỉnh Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Thứ Bảy
21/01/2017
Chủ Nhật
22/01/2017
- Ngoài thời gian nêu trên, các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh xử lý công việc tại cơ quan.
- Nếu có công việc phát sinh sẽ cập nhật kịp thời để các cơ quan có liên quan theo dõi phối hợp thực hiện.

VĂN PHÒNG UBND TỈNH TUYÊN QUANG