LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH TUYÊN QUANG NĂM 2019

Xem lịch theo tháng

Tuần thứ 38 năm 2019 - Từ ngày: 16/09/2019 - Đến ngày: 22/09/2019

Ngày Giờ Nội dung Lãnh đạo Cơ quan chuẩn bị
Thứ Hai
16/09/2019
Tiếp công dân tại trụ sở Tiếp công dân của tỉnh. PCT UBND tỉnh Nguyễn Đình Quang Thanh tra tỉnh; Sở Tài nguyên và Môi trường; UBND huyện, thành phố; sở, ban, ngành liên quan
Họp Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang cho ý kiến về nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về thực hiện đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh. PCT UBND tỉnh Nguyễn Thế Giang Sở Khoa học và Công nghệ
Thứ Ba
17/09/2019
Họp nghe về đề nghị thành lập các Ban Quản lý rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh, PCT UBND tỉnh Nguyễn Đình Quang Sở Nội vụ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Thứ Tư
18/09/2019
Từ ngày 18/9/2019 đến ngày 24/9/2019, Đoàn công tác tỉnh Tuyên Quang làm việc tại Trung Quốc. PCT UBND tỉnh Nguyễn Đình Quang Sở Ngoại vụ
Thứ Năm
19/09/2019
Họp nghe về dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Tân Trào đến năm 2030. PCT UBND tỉnh Nguyễn Thế Giang Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; cơ quan, đơn vị liên quan
Thứ Sáu
20/09/2019
Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy kỳ thứ 47: Chủ tịch UBND tỉnh, các PCT UBND tỉnh dự theo giấy mời
1- Một số nội dung công việc. Cơ quan, đơn vị liên quan
2- Công tác tổ chức, cán bộ. Ban Tổ chức Tỉnh ủy
Thứ Bảy
21/09/2019
Chủ Nhật
22/09/2019
- Ngoài thời gian nêu trên, các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh xử lý công việc tại cơ quan.
- Nếu có công việc phát sinh sẽ cập nhật kịp thời để các cơ quan có liên quan theo dõi phối hợp thực hiện.

VĂN PHÒNG UBND TỈNH TUYÊN QUANG