LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH TUYÊN QUANG NĂM 2017

Tuần thứ 17 năm 2017 - Từ ngày: 24/04/2017 - Đến ngày: 30/04/2017

Ngày Giờ Nội dung Lãnh đạo Cơ quan chuẩn bị
Thứ Hai
24/04/2017
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp xúc cử tri tại huyện Na Hang. Chủ tịch UBND tỉnh, các PCT UBND tỉnh dự theo giấy mời Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội
Thứ Ba
25/04/2017
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp xúc cử tri tại huyện Chiêm Hóa. Chủ tịch UBND tỉnh, các PCT UBND tỉnh dự theo giấy mời Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội
Thứ Tư
26/04/2017
Họp Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến về: Chủ tịch UBND tỉnh, các PCT UBND tỉnh dự theo giấy mời
1- Chủ trương một số dự án đầu tư. Sở Kế hoạch và Đầu tư
2- Phương án thiết kế xây dựng bia di tích Chi bộ mỏ Than. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
3- Mức thu, đối tượng thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí. Các cơ quan, đơn vị liên quan
4- Chính sách hỗ trợ giống cây lâm nghiệp chất lượng cao đến năm 2020. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
5- Chính sách khuyến khích phát triển tưới tiêu tiên tiến, tiết kiệm nước cho cây trồng cạn. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
6- Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
7- Chính sách ưu đãi đối với giáo viên và học sinh Trường Trung học phổ thông Chuyên. Sở Giáo dục và Đào tạo
8- Lịch làm việc của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy tháng 5/2017. Văn phòng Tỉnh ủy
Thứ Năm
27/04/2017
Đoàn đại biểu tỉnh Tuyên Quang trồng cây lưu niệm tại Khu di tích Đá Chông (K9), huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội. Chủ tịch UBND tỉnh, các PCT UBND tỉnh dự theo giấy mời Văn phòng Tỉnh ủy; các cơ quan, đơn vị liên quan
Thứ Sáu
28/04/2017
Thứ Bảy
29/04/2017
Chủ Nhật
30/04/2017
- Ngoài thời gian nêu trên, các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh xử lý công việc tại cơ quan.
- Nếu có công việc phát sinh sẽ cập nhật kịp thời để các cơ quan có liên quan theo dõi phối hợp thực hiện.

VĂN PHÒNG UBND TỈNH TUYÊN QUANG